61 851 32 20
office@taxservices.pl
polish
polish
polish

Tax alerty

Tax Alert nr 6/2019 Ceny transferowe ? wybór zasad sporządzenia dokumentacji dla transakcji realizowanych w 2018 r.

Niniejszym chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na możliwość wyboru zasad sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla transakcji realizowanych w 2018 r. według stanu prawnego na 2018 r. lub według stanu prawnego na 2019 r.http://taxservices.pl/wp-content/uploads/Tax-alert-Nr-_6_2019_wybór-zasad-TP-za-2018-_ost_26-03-2019.pdf

Dowiedz się więcej

Tax Alert nr 5/2019 Opodatkowanie bonów

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Nowelizacja ustawy o VAT ma na celu objęcie opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług transferu bonów (voucherów, kart podarunkowych) rozumianych jako instrumenty służące wymianie na towary i usługi o określonym celu handlowym lub promocyjnym. http://taxservices.pl/wp-content/uploads/Tax-Alert_5_2019_opodatkowanie-bonów-VAT_projekt-ost_01-03-2019.pdf

Dowiedz się więcej

Tax Alert nr 4/2019 Obowiązek raportowania schematów podatkowych

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych. Przepisy te są bardzo złożone, wewnętrznie sprzeczne i budzą wiele praktycznych wątpliwości interpretacyjnych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zagadnienia związane z raportowaniem schematów podatkowych. http://taxservices.pl/wp-content/uploads/Tax-Alert_4_2019_-raportowanie-MDR_ost_14-02-2019.pdf

Dowiedz się więcej

Tax Alert nr 3/2019 Zmiany na 2019 r. w obszarze cen transferowych

Szanowni Państwo, niniejszym przedstawiamy Państwu najważniejsze zmiany, jakie zachodzą w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych od stycznia 2019 r. http://taxservices.pl/wp-content/uploads/Tax-Alert_3_2019_zmiany-na-2019_ceny-transferowe-ost_04-02-2019-1.pdf

Dowiedz się więcej

Tax Alert nr 2/2019 Zmiany w podatkowym rozliczaniu samochodów osobowych

Od stycznia br. weszły w życie zmiany podatkowe w zakresie rozliczania samochodów osobowych. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć: Zmiana limitu amortyzacji nabywanych samochodów osobowych Ograniczenie możliwości kwalifikowania leasingu oraz kosztów ubezpieczenia jako KUP Zmiana zasad rozliczania kosztów użytkowania samochodów osobowych. http://taxservices.pl/wp-content/uploads/Tax-Alert_2_2019_zmiany-w-rozliczaniu-sam.osob_-ost_25-01-2018-1.pdf

Dowiedz się więcej

Tax Alert nr 1/2019 Zmiany w podatkach na 2019

Poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze zmiany jakie zachodzą w prawie podatkowym od 1 stycznia 2019 roku.http://taxservices.pl/wp-content/uploads/Tax-Alert_1_2019_zmiany-w-podatkach-na-2019_ost_07-01-2019.pdf

Dowiedz się więcej

Tax Alert Nr 6/2018 Kwota ryczałtu PIT obejmuje także koszty paliwa pierwszy prawomocny wyrok NSA

Dnia 10 lipca 2018 r. NSA wydał precedensowy, korzystny wyrok (sygn. akt I FSK 1185/16) w kontrowersyjnej sprawie zaliczenia kosztów paliwa do zryczałtowanej kwoty przychodu pracownika za korzystanie z auta służbowego. Artykuł 12 ust. 2a ustawy PDOF, regulujący zryczałtowany przychód pracownika z tyt. wykorzystywania samochodu służbowego w celach prywatnych (250 zł lub 400 zł miesięcznie ? w zależności od pojemności […]

Dowiedz się więcej

Tax Alert Nr 5/2018 Split payment uszczelnianie systemu VAT w praktyce

Z dniem 01.07.2017 lipca zaczyna obowiązywać nowy mechanizm w zakresie przeciwdziałania nadużyciom i oszustwom podatkowym w VAT  tzw. mechanizm podzielonej płatności split payment w transakcjach B2B. Najważniejsze informacje Mechanizm split paymentu  polega zasadniczo na podziale płatności objętych opodatkowaniem podatkiem VAT na dwie części:.   kwotę netto, która będzie trafiać na rachunek bankowy dostawcy lub usługodawcy oraz kwotę […]

Dowiedz się więcej

Tax Alert Nr. 4/2018 Przedłużenie terminu sporządzania dokumentacji cen transferowych

14 marca 2018 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków podatkowych z zakresu dokumentacji podatkowej. Wobec tego podatnicy, którzy mają obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych za 2017 r., uzyskują dodatkowe pół roku na jej przygotowanie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwo Finansów przedłużyło do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (czyli […]

Dowiedz się więcej

Tax Alert Nr. 3/2018 Wydłużenie terminu na składanie dokumentacji podatkowej

Ministerstwo Finansów prowadzi prace nad wydłużeniem terminu na sporządzenie  dokumentacji podatkowych za 2017 r. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami w przypadku podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin na przygotowanie dokumentacji upływa z dniem 31 marca 2018 r., co powinno zostać potwierdzone ze strony podatnika odpowiednim oświadczeniem. Ministerstwo Finansów chce przedłużyć termin […]

Dowiedz się więcej