61 851 32 20
office@taxservices.pl
polish
polish
polish

Tax alerty

Dofinansowanie przez pracodawcę świadczeń na rzecz pracowników a VAT

Naczelny Sąd Administracyjny dnia 31 sierpnia 2021 r. wydał ważny dla pracodawców i pracowników wyrok o sygn. akt I FSK 230/18. Potwierdza on niestety negatywną linię interpretacyjną KIS, w zakresie często dotychczas stosowanego przez podatników modelu ?sprzedaży za symboliczną złotówkę na rzecz pracowników? http://taxservices.pl/wp-content/uploads/Tax-Alert-Nr-10_2021_sprzedaż-za-1PLN-na-rzecz-pracowników-a-VAT_ost_20-09-2021.pdf

Dowiedz się więcej

Podwyższenie kapitału zakładowego a obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych?

Kwestią, która budzi w ostatnim czasie szereg wątpliwości interpretacyjnych wśród doradców podatkowych oraz władz podatkowych jest to, czy na gruncie przepisów podatkowych dla czynności związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego powinna zostać sporządzona dokumentacja podatkowa. http://taxservices.pl/wp-content/uploads/Tax-Alert-Nr-9_2021-_podwyższenie-kapitału-zakładowego-a-DCT_-ost-05-08-2021.pdf

Dowiedz się więcej

Zmiany w uldze na złe długi wskutek wyroku TSUE

Niniejszym przedstawiamy Państwu skutki wyroku TSUE z 15 października 2020 r. (sygn. C-335/19) w sprawie niezgodności polskich przepisów VAT w zakresie ?ulgi na złe długi? z przepisami prawa unijnego. http://taxservices.pl/wp-content/uploads/Tax-Alert-Nr.-8-2021_zmiany-w-uldze-na-złe-długi_ost_21-07-2021.pdf

Dowiedz się więcej

Kolejne zmiany w JPK_VAT w 2021 roku

Ministerstwo Finansów planuje od 01.07.2021 kolejne zmiany w zakresie JPK_VAT. W związku z tym został opublikowany projekt rozporządzenia, który aktualnie jest w fazie opiniowania. Pierwotne założenia projektu zostały jednak zmienione w wyniku konsultacji publicznych. http://taxservices.pl/wp-content/uploads/Tax-Alert-Nr-7_2021_zmiany-w-JPK_-ost_25-06-2021.doc.pdf

Dowiedz się więcej

Pakiet SLIM VAT 2

Niniejszym, chciałbym przedstawić Państwu najważniejsze proponowane przez Ministerstwo Finansów zmiany obejmujące ustawę o VAT w ramach pakietu SLIM VAT 2. http://taxservices.pl/wp-content/uploads/Tax-Alert_6_2021_SLIM-VAT-2_ost_01-06-2021.pdf

Dowiedz się więcej

Ceny transferowe: rozszerzenie katalogu transakcji podlegających dokumentacji z podmiotami niepowiązanymi lub powiązanymi, którzy dokonują rozliczeń z rajami podatkowymi w 2021 roku.

Zgodnie z brzmieniem obowiązujących w 2021 roku przepisów obowiązkiem dokumentacyjnym objęte są również (1) Bezpośrednia transakcja podatnika z podmiotem z raju podatkowego, (2) Transakcja pośrednia z rajem podatkowym, ze względu na rozliczenie kontrahenta podatnika (nawet niebędącego podmiotem powiązanym) z podmiotem z raju podatkowego. http://taxservices.pl/wp-content/uploads/Tax-Alert-Nr-5_2021_transakcje-z-rajami-podatkowymi-a-TP-w-2021-roku_17-05-2021.doc.pdf

Dowiedz się więcej

Obowiązki dokumentacyjne w zakresie cen transferowych w za 2020 r.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje, które obowiązują podatników zobowiązanych do sporządzania dokumentacji cen transferowych za 2020 r. http://taxservices.pl/wp-content/uploads/Tax-Alert_4-2021_dokumentacje-podatkowe-za-2020_-ost_16.04.-2021.doc-1.pdf

Dowiedz się więcej

Faktury korygujące in minus od 2021 r.

Niniejszym, chciałbym przedstawić Państwu wprowadzone od 01.01.2021 r. zmiany w ramach pakietu ?SLIM VAT? w zakresie faktur korygujących in minus. Wprowadzone zmiany miały na celu uproszczenie rozliczeń między kontrahentami. Ministerstwo Finansów pracuje również nad wydaniem objaśnień podatkowych w tym zakresie. http://taxservices.pl/wp-content/uploads/Tax-Alert_3_2021_Faktury-korygujące-od-01.01.2021_-ost_28-01-2021.doc.pdf

Dowiedz się więcej

Zmiany w podatkach dochodowych w na 2021 r.

Niniejszym, chciałbym przedstawić Państwu w poniższej tabeli najważniejsze ze zmian w podatkach dochodowych na 2021 r. http://taxservices.pl/wp-content/uploads/Tax-Alert_2_2021_Zmiany-w-podatkach-dochodowych_-ost_18-01-2020.pdf

Dowiedz się więcej

Slim VAT od 2021 r.

Niniejszym, chciałbym przedstawić Państwu poniżej najważniejsze z wprowadzonych przez Ministerstwo Finansów zmiany w podatku od towarów i usług na 2021 r. w ramach pakietu ?SLIM VAT?. Wprowadzone zmiany mają na celu uproszczenie i doprecyzowanie przepisów ustawy o VAT i generalnie należy ocenić je pozytywnie. http://taxservices.pl/wp-content/uploads/Tax-Alert_1_2021_SLIM-VAT_-ost-11-01-2021.pdf

Dowiedz się więcej