61 851 32 20
office@taxservices.pl
polish
polish
polish

Tax alerty

Faktury korygujące in minus od 2021 r.

Niniejszym, chciałbym przedstawić Państwu wprowadzone od 01.01.2021 r. zmiany w ramach pakietu ?SLIM VAT? w zakresie faktur korygujących in minus. Wprowadzone zmiany miały na celu uproszczenie rozliczeń między kontrahentami. Ministerstwo Finansów pracuje również nad wydaniem objaśnień podatkowych w tym zakresie. http://taxservices.pl/wp-content/uploads/Tax-Alert_3_2021_Faktury-korygujące-od-01.01.2021_-ost_28-01-2021.doc.pdf

Dowiedz się więcej

Zmiany w podatkach dochodowych w na 2021 r.

Niniejszym, chciałbym przedstawić Państwu w poniższej tabeli najważniejsze ze zmian w podatkach dochodowych na 2021 r. http://taxservices.pl/wp-content/uploads/Tax-Alert_2_2021_Zmiany-w-podatkach-dochodowych_-ost_18-01-2020.pdf

Dowiedz się więcej

Slim VAT od 2021 r.

Niniejszym, chciałbym przedstawić Państwu poniżej najważniejsze z wprowadzonych przez Ministerstwo Finansów zmiany w podatku od towarów i usług na 2021 r. w ramach pakietu ?SLIM VAT?. Wprowadzone zmiany mają na celu uproszczenie i doprecyzowanie przepisów ustawy o VAT i generalnie należy ocenić je pozytywnie. http://taxservices.pl/wp-content/uploads/Tax-Alert_1_2021_SLIM-VAT_-ost-11-01-2021.pdf

Dowiedz się więcej

Tax Alert Nr 10/2020 Zmiany w Białej liście podatników oraz Quick fixes od 01.07.2020 r.

Niniejszym mamy przyjemność przedstawić Państwu przegląd zmian w zakresie Białej listy podatników oraz w rozliczeniach VAT tzw. Quick fixes obowiązujących od 1 lipca 2020 r. http://taxservices.pl/wp-content/uploads/Tax-Alert_10_2020_Zmiany-od-01.07.2020-Biała-lista-i-Quick-fixes_ost_-29-06-020.doc.pdf

Dowiedz się więcej

Tax Alert Nr 9/2020 Wiążąca Informacja Stawkowa i Nowa Matryca Stawek VAT od 1 lipca 2020 r.

Niniejszym, chciałbym przedstawić Państwu najważniejsze aspekty związane z wystąpieniem o Wiążącą Informację Stawkową oraz zmianami w zakresie nowej matrycy stawek VAT. http://taxservices.pl/wp-content/uploads/Tax-Alert-nr.-9-2020_WIS-i-Nowa-matryca-stawek_ost_29-06-2020.doc.pdf

Dowiedz się więcej

Tax Alert Nr 8/2020 Zmiany terminów realizacji wybranych obowiązków podatkowych w 2020 r.

Niniejszym, chciałbym przedstawić Państwu w poniższej tabeli najważniejsze zmiany (wydłużenia) terminów realizacji wybranych obowiązków podatkowych w 2020 r.http://taxservices.pl/wp-content/uploads/Tax-Alert_8_2020_-przesunięcia-terminów-podatkowych_-ost_18-06-2020.pdf

Dowiedz się więcej

Tax Alert nr 2/2020 Zmiany w podatku od towarów i usług w 2020 r.

Niniejszym, chciałbym przedstawić Państwu w tabeli najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług wprowadzone od 01.01.2020 r. oraz zmian, które mają zostać wprowadzone od 01.04.2020 r. http://taxservices.pl/wp-content/uploads/Tax-Alert_2_2020_zmiany-VAT-na-2020-rok_-ost_12-01-2020.pdf

Dowiedz się więcej

Tax Alert nr 1/2020 Zmiany w podatkach dochodowych na 2020 r.

Niniejszym mamy przyjemność przedstawić Państwu przegląd zmian w PDOF i PDOP obowiązujących od 2020 r., w tym także modyfikację zmian wprowadzonych w trakcie 2019 r. http://taxservices.pl/wp-content/uploads/Tax-Alert_1_2020_Zmiany-2019-2020_-PIT-oraz-CIT_ost_08.01.2020.pdf

Dowiedz się więcej

Tax Alert nr 6/2019 Ceny transferowe ? wybór zasad sporządzenia dokumentacji dla transakcji realizowanych w 2018 r.

Niniejszym chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na możliwość wyboru zasad sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla transakcji realizowanych w 2018 r. według stanu prawnego na 2018 r. lub według stanu prawnego na 2019 r.http://taxservices.pl/wp-content/uploads/Tax-alert-Nr-_6_2019_wybór-zasad-TP-za-2018-_ost_26-03-2019.pdf

Dowiedz się więcej

Tax Alert nr 5/2019 Opodatkowanie bonów

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Nowelizacja ustawy o VAT ma na celu objęcie opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług transferu bonów (voucherów, kart podarunkowych) rozumianych jako instrumenty służące wymianie na towary i usługi o określonym celu handlowym lub promocyjnym. http://taxservices.pl/wp-content/uploads/Tax-Alert_5_2019_opodatkowanie-bonów-VAT_projekt-ost_01-03-2019.pdf

Dowiedz się więcej